​Коучинг с Татяна или Пътят към твоето щастие

Коучингът за намиране на щастието и житейската мисия представлява персонализиран процес, който ви помага да изследвате и разберете своите ценности, страсти и цели, за да постигнете по-голямо удовлетворение и смисъл в живота си. Ето някои от основните етапи и компоненти на този процес:

  1. Изследването на лимитиращите вярвания е важна част от коучинг процеса, защото такива вярвания могат да ограничават потенциала ви и да ви спъват в постигането на щастие и успех. Те се установяват чрез задаване на въпроси и анализ на вашата вътрешна реакция и мисли.
  2. Разглеждане на ценностите: Ценностите са основните принципи и убеждения, които ви водят и определят кое е важно за вас. Чрез анализ на своите ценности, можете да създадете по-ясна представа за това какво наистина искате от живота си и как можете да го постигнете.
  3. Изследване на вашоте свещени желания и страсти: Това са нещата, дейности или интереси, които ви правят щастливи и вдъхновяват. Като изследвате и изпълвате тези желания, можете да се насочите към по-пълноценнен и изпълнен с радост живот.
  4. Определяне на цели: Целите ви са конкретни, измерими и достижими стъпки, които желаете да постигнете. С моята помощ ще определите и структурирате целите си, така че да се насочите към реализацията на вашите мечти и амбиции.
  5. Разработване на стратегии: Създаването на стратегии и планове за действие е важна част от процеса на намиране на щастие и житейска мисия. Аз ще ви помогна да идентифицирате и изберете най-ефективните методи и инструменти, които да ви помогнат да преодолеете предизвикателствата и да постигнете желаните резултати.
  6. Подкрепа и отговорности: Вашето щастие и постижения са отговорност на вас самите, но имате и нужда от подкрепа и някой, който да ви държи отговорни и мотивирани в този процес. Аз ще ви давам подкрепа, мотивация и обратна връзка по време на процеса, както и ще ви помагам да се ангажирате със себе си и да поемете отговорност за своите действия и решения.

Процесът на коучинг за намиране на щастие и житейска мисия е индивидуален и персонализиран, като целта му е да ви помогне да развиете по-добро самосъзнание, да постигнете желаните резултати и да живеете изпълнен с удовлетворение живот според вашите уникални ценности и желания.

Ако това звучи вълнуващо за вас, свържете се с мен и може да организираме 15 минутна въведителна сесия, в която да поговорим повече.

Инвестиция

20 мин – безплатна консултация

Единична сесия – 88 лв

Коучинг пакет – индивидуална инвестиция.